Podstawowe informacje

Uwaga !!!

Przy zapisach dziecka do Szkoły Muzycznej niezbędne jest okazanie dokumentu poświadczającego dane i numer Pesel dziecka !!!

Do wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły należy dołączyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do kształcenia w szkole muzycznej.

 Informacje dla ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej

 • szkoła prowadzi nabór do klas:

- fortepianu

- skrzypiec

- altówki

- kontrabasu

- wiolonczeli

- gitary

- akordeonu

- perkusji

- fletu

- klarnetu

- saksofonu

- puzonu

- trąbki

- sakshornu

 • Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach:

6 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku od 7-10 roku życia.

4 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku od 8 – 16 roku życia.

 • Lekcje gry na instrumencie są prowadzone indywidualnie. Kształcenie słuchu i rytmika oraz chór i zespoły odbywają się w grupach.
 • Lekcje w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, w razie potrzeby również w soboty.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć kwestionariusz  i podanie w terminie do 31 maja (druki dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie w zakładce Dla Kandydatów/ Dokumenty do pobrania).
 • Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych
  i predyspozycji do gry na danym instrumencie.
 • Badania przydatności ma na celu sprawdzenie:

- słuchu wysokościowego i harmonicznego

- poprawności intonacji

- pamięci muzycznej

- poczucia rytmu i tempa

- sprawności manualnej

 • Kandydaci proszeni są o przygotowanie piosenki do zaśpiewania.
 • Terminy badania przydatności zostaną podane na stronie Szkoły www.smczaslaw.pl
 • O przyjęciu do szkoły decyduje punktacja z przeprowadzonego badania przydatności oraz liczba wolnych miejsc na dany instrument. Na podstawie zdobytych punktów z poszczególnych elementów badania predyspozycji, wyliczana jest średnia punktacja dla każdego kandydata. Należy zdobyć minimum 16 punktów w skali od 1-25. Im wyższa punktacja, tym większa szansa na przyjęcie dziecka.
 • Listęa osób przyjętych do szkoły zostaje podana do wiadomości nie później niż do końca roku szkolnego.
 • W przypadku uczniów przyjętych do szkoły, którzy nie zgłoszą się na zajęcia w ciągu 7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, zostaną skreśleni z listy uczniów.
 • Szkoła kształci uczniów na etapie szkoły muzycznej I stopnia.
 • Absolwenci naszej szkoły są uprawnieni do podjęcia nauki w szkołach muzycznych II stopnia.

Serdecznie zapraszamy!!!

Newsletter

fields with * are required.

badź na biezaco z najnowszymi informacjami

Zapisz się do Newslettera
Znajdź nas na Facebooku
Rok Kolberga
Kultura w sieci dla dzieci
This box requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.