Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz  Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: http://www.smczaslaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 11.01.2010
Data ostatniej dużej aktualizacji: 4.02.2019

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu
.

Czasław 105, 
32-415 Raciechowice
Telefon: +48 12 271 55 01,
E-mail: smczaslaw@interia.pl, sekretariat@smczaslaw.onmicrosoft.com

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:
Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika,
że strona internetowa http://www.smczaslaw.pl spełnia wymagania 
w 99,84 %.
Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
* Zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości lub części.
* Brak jest dostępnej opcji zmiany wielkości czcionki i zmiany kontrastu.
Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 30.03.2021
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krzysztof Guńka
e-mail:  smczaslaw@interia.pl, sekretariat@smczaslaw.onmicrosoft.com
Telefon: +48 12 271 55 01

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w  Czasławiu znajduje się przy ul. Czasław 105, 32-415 Raciechowice
Do budynku prowadzą dwa wejścia: oba od strony parkingu.

Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
* Przy schodach zamontowano poręcze.
* W razie potrzeby jest możliwość zamontowania mobilnych podjazdów umożliwiających wejście do budynku szkoły dla osób z ograniczeniami.

Newsletter

fields with * are required.

badź na biezaco z najnowszymi informacjami

Zapisz się do Newslettera
Rok Kolberga