Historia szkoły

Pomysłodawcą zorganizowania Szkoły Muzycznej na terenie gminy Raciechowice był pan Marek Gabzdyl –Wójt gminy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Rada Gminy odniosła się do projektu bardzo przychylnie.

Realizacji pomysłu podjęła się pani Maria Dudzik – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Czasławiu. Obiekt szkolny spełniał wymagania lokalowe, co potwierdziła po oględzinach Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie – pani Lidia Skrzyniarz.

Dużą pomoc merytoryczną przy organizacji okazał dyrektor Szkoły Muzycznej w Łącku – pan Stanisław Strączek.

Pozostałe zadania - egzaminy wstępne, zatrudnienie nauczycieli, wyposażenie szkoły w instrumenty muzyczne realizowała pani Beata Miętka – powołana na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Czasławiu.

Pomysł otwarcia nowej szkoły okazał się być trafiony „w dziesiątkę”. Na przesłuchania zgłosiło się 120 dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat, z terenu gminy Raciechowice
i sąsiednich gmin. Do szkoły zostało przyjętych 70 uczniów, którzy w zależności od wieku podjęli naukę w 6  lub 4 letnim cyklu kształcenia.

 Celem powołania Szkoły Muzycznej było umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Raciechowice i okolicznych gmin rozwijania zdolności i zainteresowań muzycznych, przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki, aktywne oddziaływanie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej oraz przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki w Szkole Muzycznej II stopnia.

Szkoła realizuje te cele poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumencie, zbiorowych lekcji teoretycznych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych ramowym planem nauczania. Ważnym elementem pracy szkoły jest działalność koncertowa, organizowanie przeglądów i konkursów oraz współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi i placówkami oświatowymi.

Od samego początku Szkoła Muzyczna wpisała się w tradycję i historię  Czasławia, cieszy się uznaniem i sympatią całego środowiska lokalnego.

Dyrektor Szkoły

Beata Miętka

Wicedyrektor Szkoły

Krzysztof Guńka

Sekretarz Szkoły

Agata Piwowarczyk

Organ prowadzący:

Gmina Raciechowice
wójt: Wacław Żarski

Wydział Edukacji

Kierownik: Anna Nawara

Organ nadzorujący:

MKiDN

Departament Szkolnictwa Artystycznego MKiDN

Dyrektor: Jarosław Wartak


Centrum Edukacji Artystycznej

Dyrektor: Zdzisław Bujanowski

Region Krakowski

Naczelnik: Jolanta Chliszcz

Wizytator: Wiesław Dziedziński

Wizytator: Ilona Tomera-Chmiel

Newsletter

fields with * are required.

badź na biezaco z najnowszymi informacjami

Zapisz się do Newslettera
Rok Kolberga