Działalność artystyczna i dydaktyczna Szkoły w roku szkolnym 2011/2012

Życząc wspaniałych, udanych wakacji wszystkim naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom przedstawiamy sprawozdanie z działalności Szkoły Muzycznej w Czasławiu, w ubiegłym roku szkolnym.

 • Zajęcia z zespołem tanecznym w ramach projektu Polsko-słowackie spotkania z kulturą – organizacja p.B.Miętka z p. Agnieszką Kursą z Urzędu Gminy Raciechowice; zajęcia z uczniami: p.B.Szopa, pomoc w wyjazdach (p. I.Christ, http://p.R.Partyka) – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
 • Kontynuacja projektu „Muzyka Naszą Pasją" - dofinansowane w ramach programu p/n. „Żyj z pasją" ze środków MEN i Gminy Raciechowice – organizacja p.B.Miętka wspólnie z panem Przemysławem Morawskim
  z Urzędu Gminy w Raciechowicach – udział nauczycieli: p.P.Marczak, p.D.Mielec, p.A.Baran, p.F.Słowiak, p.T.Polak, p.T.Susic, p.B.Szopa, p.K.Jasińska, p.R.Partyka, p.I.Christ.
 • 18.09.11 r. – Święto jabłka i gruszki w Czasławiu – organizacja p.B.Miętka wspólnie z Urzędem Gminy w Raciechowicach, przygotowanie uczniów http://p.B.Szopa i p.P.Marczak.
 • 12.10.11 r. – Ślubowanie uczniów klas pierwszych – przygotowanie
  i prowadzenie p.I.Christ; przygotowanie uczniów: p.A.Baran, p.F.Słowiak, p.K.Jasińska, p.M.Siudyszewska, p.B.Miętka
 • 13.10.11 r. – Prelekcja i pokaz instrumentów renesansowych, prowadzenie pani Anna Szelińska-Mikus – organizacja p.B.Miętka, udział z uczniami p.M.Irzyk
 • 15.10.11r. – Warsztaty (w ramach projektu „Muzyka – Naszą Pasją"): fletowe (prowadzący prof. Wiesław Suruło), saksofonowe  (prowadzący prof. Andrzej Rzymowski) i perkusyjne (prowadzący prof. Wojciech Fedkowicz): udział z uczniami i organizacja:  p.B.Miętka, p.F.Słowiak, p.A.Baran, p.D.Mielec
 • 28.10.11 r. – Koncert na zakończenie projektu „Muzyka - Naszą Pasją" w Gościńcu Św.Benedykta w Szczyrzycu – organizacja, zaproszenie zespołu Kroke i prowadzenie p.B.Miętka wspólnie z p. Przemysławem Morawskim, przygotowanie uczniów: p.I.Christ, p.B.Szopa, p.G.Kutnik, p.P.Marczak, p.F.Słowiak, p.D.Mielec, p.A.Baran, p.T.Polak, p.T.Susic, p.R.Partyka, K.Jasińska.
 • 18.11.11 r. – Warsztaty akordeonowe (w ramach II Międzyszkolnego Konkursu Akordeonowego) - prowadzenie prof. Janusz Pater - udział z uczniami p.P.Marczak
 • 23.11.11 r. – Konkurs Taneczny - organizacja p.B.Miętka i p.I.Christ; prowadzenie p.I.Christ, skład Jury: p.I.Christ, p.A.Baran, p.K.Jasińska
 • 09.12.11 r. – Wieczór poezji śpiewanej i występ Zespołu „Zielony Szlak" - organizacja p.R.Partyka
 • 09-10.12.11 r. -  Konkurs Młodych Instrumentalistów w DK Podgórze
  w Krakowie: udział Daniela Schnobera i kwintetu akordeonowego (przygotowanie http://p.P.Marczak)
 • 13.12.11 r. – audycja klasy gitary http://p.R.Partyki i skrzypiec p.M.Siudyszewskiej.
 • 14.12.11 r. – Opłatek dla nauczycieli-emerytów w Urzędzie Gminy
  w Raciechowicach – przygotowanie uczniów http://p.P.Marczak i p.F.Słowiak
 • 16.12.11 r. – II Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy w Wieliczce organizacja: p.B.Miętka wspólnie z dyrektorem Szkoły Muzycznej
  w Wieliczce p.I.Szotą; przygotowanie uczniów, przeprowadzenie wykładu p.P.Marczak
 • 19.12.11 r. – audycja klasy gitary (p.K.Jasińskiej), fortepianu (p.M.Brewczyńskiej) i klarnetu (http://p.T.Polak)
 • 20.12.11 r. – Koncert Wigilijny - audycja chóralna: p.B.Szopa, p.M.Irzyk, p.G.Kutnik, p.R.Partyka, p.M.Siudyszewska, p.B.Miętka
 • 21.12.11 r. – Audycja klasy fletu (p.F.Słowiak) i akordeonu (http://p.P.Marczak)
 • 07.01.12 r. – Audycja klasy fortepianu (p.O.Mytnik, http://p.J.Miszke)
 • 13.01.2012 r. – wyjazd z uczniami na przedstawienie pt.„Szopka hamernicka" w NCK w Krakowie – organizacja p.B.Szopa, opieka p.R.Partyka
 • 15.01.12 r. – Koncert Chóru szkolnego na Zamku w Niepołomicach –organizacja, przygotowanie i opieka:http://p.M.Siudyszewska i p.M.Irzyk; przygotowanie uczniów http://p.M.Irzyk i p.B.Szopa
 • 19 stycznia – wyjazd na Koncert do Szkoły Muzycznej im. Mjr. H.H.Baranowskiego w Krakowie; w programie występy młodych artystów: Marcin Koziak (fortepian) i Aleksandra Kulf (skrzypce) – organizacja i opieka: p.B.Miętka
 • 22.01.12 r. – Koncert Chóru szkolnego w Filharmonii w Krakowie: organizacja i przygotowanie http://p.M.Siudyszewska i p.M.Irzyk; przygotowanie uczniów http://p.M.Irzyk i p.B.Szopa
 • 23.01.12 r. – Audycja klasy perkusji (http://p.D.Mielec) i saksofonu (http://p.A.Baran)
 • 29.01.12 – Koncert Noworoczny - przygotowanie i opieka: p. I.Christ, p.B.Miętka; przygotowanie uczniów: p.I.Christ, p.B.Miętka, p.A.Baran, p.M.Siudyszewska, p.G.Kutnik, p.K.Jasińska, p.F.Słowiak, p.A.Baran, p.D.Mielec, p.T.Polak, p.T.Susic, p.P.Marczak, p.K.Jasińska, p.R.Partyka, p.A.Makowski.
 • 2.02.12 – „Baśniowa noc" czytanie bajek dzieciom w Szkole Podstawowej w Czasławiu: p. A.Makowski, p.R.Partyka
 • 8.02.12 – Koncert Karnawałowy - przygotowanie i prowadzenie: p.M.Brewczyńska, p.K.Jasińska; przygotowanie uczniów: p.F.Słowiak
 • 14.02.2012 r. – Wyjazd z uczniami na Koncert Zespołu „Motion Trio" do Filharmonii Krakowskiej – organizacja i opieka p. Piotr Marczak
 • 16-18.02.12 – Międzynarodowy Konkurs Gitarowy w Jeleniej Górze: udział Gabrieli Jończyk z klasy gitary K.Jasińskiej
 • 7.03.12 – Audycja „Pamiętamy o Chopinie" - organizacja i prowadzenie p.M.Brewczyńska, występ nauczycieli: p.O.Mytnik, p.J.Miszke, p.M.Brewczyńska, p.F.Słowiak, p.K.Jasińska, p.A.Makowski, przygotowanie Kwintetu Akordeonowego p.P.Marczak
 • 21.03.2012 r.  – „Koncert wiosenny" - organizacja i prowadzenie:  p.P.Marczak, p.D.Mielec; przygotowanie uczniów: p.P.Marczak, p.D.Mielec, p.I.Christ, p.J.Miszke, p.B.Miętka, p.R.Partyka, p.M.Siudyszewska, p.K.Jasińska, p.A.Makowski, p.F.Słowiak; pokaz multimedialny p.A.Baran
 • 29.03.2012 r. - Międzyszkolny Koncert w Szkole Muzycznej  im. mjr. http://H.H.Baranowskiegow Krakowie -  przygotowanie uczniów: p.K.Jasińska, p.M.Brewczyńska
 • 04.04.2012 r. – Warsztaty „Malowanie pisanek wielkanocnych", prowadzenie p. Monika Stanisz i p. Justyna Masłowiec – Etnografki z Krakowa; organizacja p.B.Miętka
 • 14.04.2012 r. – Wyjazd na Koncert Orkiestry Symfonicznej Pardaugawskiej Szkoły Muzyki z Rygi w Szkole Muzycznej im mjr. H.H. Baranowskiego w Krakowie oraz zwiedzanie Muzeum „Podziemia Rynku" w Krakowie; organizacja p.B.Miętka, opieka: p. J.Miszke
 • 17.04.2012 r. – I Międzyszkolny Konkurs Zespołów Kameralnych Gdów 2012 – organizacja p.B.Miętka (wspólnie z dyrektorami szkół muzycznych z Krakowa, Wieliczki i Gdowa); nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie z klasy: p.K.Jasińska, p.P.Marczak, p.F.Słowiak, p.D.Mielec; członek jury: p. P.Marczak
 • 18.04.2012 r. - Koncert dla najmłodszych z cyklu „Poranki muzyczne" – przygotowanie i prowadzenie: p.I.Christ, p.M.Siudyszewska, przygotowanie uczniów: p.M.Brewczyńska, p.A.Baran, p.F.Słowiak, p.D.Mielec, p.K.Jasińska, p.P.Marczak, p.I.Christ, p.M.Siudyszewska
 • 19.04.2012 r. – I Powiatowy Konkurs z Kształcenia Słuchu (przygotowanie uczniów http://p.I.Christ)
 • 25.04.2012 r. - XVI Małopolski Konkurs Młodych Skrzypków, Wiolonczelistów i Gitarzystów w Limanowej: udział Gabrieli Jończyk z klasy gitary Katarzyny Jasińskiej
 • 26.04.2012 r. – III Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej „Brodnica Ensamble" przygotowanie uczniów p.P.Marczak
 • 27.04.2012 r. – VII Regionalne Przesłuchania uczniów klas instrumentów dętych w Nowym Targu (udział Wiktoria Pietruszka – klasa fletu p.F.Słowiaka i Tobiasz Śliwa – klasa klarnetu p.T,Polaka)
 • 13.05.2012 r. – VI Konkurs Instrumentów Dętych Jupiter 2012: wyróżnienie dla Tobiasza Śliwy z klasy klarnetu http://p.T.Polaka oraz dla akompaniatora p. Olgi Mytnik
 • 18-20.05.2012 r. – V Chrzanowskie Spotkania Instrumentalistów (udział Julii Lichtenstein z klasy fortepianu p.M.Brewczyńskiej i Adama Gospodarczyka z klasy fortepianu p.B.Miętki)
 • 22.05.2012 r. – II Festiwal Perkusyjny „Laboratorium rytmu" w Gorlicach: organizacja i opieka p. D.Mielec
 • 22.05.12 r. – Audycja klasy skrzypiec p.M.Siudyszewskiej
 • 26.05.2012 r. – Koncert z okazji Dnia Matki w „Domu pod klonami" w Głogoczowie; organizacja p.B.Miętka, przygotowanie uczniów: p.K.Jasińska, p.F.Słowiak, http://p.P.Marczak).
 • 26.05.2012 r. – Audycja klasy fortepianu p. Joanna Miszke
 • 29.05.2012 r. – Koncert z okazji Dnia Matki i Dziecka - organizacja: p.B.Szopa, prowadzenie p.M.Siudyszewska, przygotowanie uczniów: p.B.Szopa, p.M.Irzyk, p.M.Siudyszewska, p.B.Miętka, p.M.Brewczyńska, p.K.Jasińska
 • 30.05.2012 r. – Warsztaty pianistyczne prowadzone przez panią Olgę Łazarską – organizacja p.B.Miętka; udział z uczniami: p.B.Miętka, p.M.Brewczyńska, p.J.Miszke
 • 01.06.12 r. – audycja klasy gitary p.R.Partyki
 • 3.06.2012 r.  – wyjście do opery na spektakl muzyczny „Mały Lord" –http://organizacjap.J.Miszke i p.B.Miętka; opieka: p.J.Miszke, p. I.Christ
 • 09.06.12 r. – audycja klasy gitary p.A.Makowskiego
 • 12.06.2012 r. – Audycja klasy fortepianu (p. Magdalena Brewczyńska i p. Beata Miętka), klarnetu (p. Tomasz Polak) i trąbki (p. Tomislav Susic)
 • 13.06.2012 r. – Audycja klasy fletu p. Filipa Słowiaka i akordeonu p. Piotra Marczaka
 • 15.06.2012 r. – Audycja klasy akordeonu p. Piotra Marczaka
 • 17.06.2012 r. – IV Przegląd Zespołów Artystycznych „Pawie Pióra" - organizacja p.B.Szopa, opieka http://p.B.Szopa i p.T.Susic
 • 18.06.2012 – audycja klasy fletu (p.F.Słowiaka), saksofonu (p. http://A.Barana)
  i perkusji (p. http://D.Mielca) oraz klasy gitary p.K.Jasińskiej
 • 23.06.2012 r. - Koncert Szkolny „Gościniec św. Benedykta"
  w Szczyrzycu – organizacja i prowadzenie p.B.Miętka (pomoc: A.Baran, http://A.Makowski); przygotowanie uczniów: p.I.Christ, p.G.Kutnik, p.B.Miętka, p.F.Słowiak, p.M.Brewczyńska, p.R.Partyka, p.T.Polak, p.P.Marczak, p.D.Mielec, p.A.Baran, p.T.Susic, p.M.Siudyszewska, p.B.Szopa, p.M.Irzyk, p.K.Jasińska
 • 24.06.2012 r. – Festiwal kultury polsko-słowackiej – organizacja p.B.Miętka wspólnie z p.Agnieszką Kursą z Urzędu Gminy
  w Raciechowicach, przygotowanie uczniów: p.B.Szopa, p.P.Marczak, p.I.Christ, p.T.Susic, p.G.Kutnik, p.M.Siudyszewska, p.F.Słowiak,
  p. T.Polak
 • 25.06.2012 r. – Koncert integracyjny z uczniami ze Szkoły Muzycznej im. Mjr. http://H.H.Baranowskiego w Krakowie - prowadzenie: p.K.Jasińska, p.P.Marczak, przygotowanie uczniów: p.B.Szopa, p.B.Miętka,  p.F.Słowiak, p.A.Baran, p.P.Marczak, p.D.Mielec
 • 26.06.12 r. – Audycja klasy fortepianu p.O.Mytnik
ostatnia modyfikacja: 12 sierpnia 2012, 17:57:08
Newsletter

fields with * are required.

badź na biezaco z najnowszymi informacjami

Zapisz się do Newslettera
Znajdź nas na Facebooku
Rok Kolberga
Kultura w sieci dla dzieci
This box requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.